LELKITÁMASZ

Tábit Sarolta klinikai szakpszichológus online magazinja

Esettanulmányaim

Enni vagy nem lenni?

Barangolások a bulimia …

Fényes Heroin

Esettanulmányomban egy multiszimptómás tünetekkel …

Kamasz-panasz

Problémás serdülő diagnosztikája és terápiája a …

Információ kontra kommunikáció - Indulatátvitel a folyamatban

2013.09.12.

Pedagógiai hét 18. kerület PIHGY
Iskolasegítő munkacsoport

Meggyőző kommunikáció, hatékony ismeretátadás a pedagógus-diák folyamatban az intézményen belül, a társintézmények és a szakmák között

mottó: Nem lehet nem kommunikálni!

Az előadás vázlata

 1. Az iskola mint a szociálpszichológia terepe

 2. Az iskolai kommunikáció vizsgálata

 3. A pedagógus hivatás-személyisége

 4. Tanár-diák kommunikáció

 5. Konfliktusok a kommunikációban

 6. Az iskola szervezeti kultúrája

 7. Pedagógus lelki egészsége

 8. Pszichoterápiás fogalmak azonosítása az oktatási-nevelési folyamatban

 9. Intézmények közötti kommunikáció

 10. Mit adhat a pszichológia a pedagógiának?

1. Az iskola mint a szociálpszichológia terepe

 • Miller: kommunikációs paradigma

 • Von Bertalanffy: rendszerszemlélet

 • Az üzenet tartalma, kontextus

 • Küldő és befogadó

 • Mitől lesz eredményes a kommunikáció?

2. Az iskolai kommunikáció vizsgálata

 • Mérei-féle szociometria

 • Kurt Lewin: mezőelmélet

 • Bandura: szociális tanulás

 • Kelman: szociális befolyásolás

 • Goffman: szerep és személyiség

3. A pedagógus hivatás-személyisége

A kiváló tanár személyiségprofilja (Amerikai Oktatási Tanács vizsgálata 1992)

 • pályaválasztásának előzményei

 • pályamotivációja

 • kollegiális kapcsolatai

 • önjellemzése

 • iskolán kívüli élete

Alapvonások

 • Felelősség-teljesség

 • Emberszeretet

 • Jó kommunikáció

 • Empátia

 • Szaktudás

 • Önismeret

A tanári befolyásolás forrásai

 • Jutalmazó erő

 • Kényszerítő erő

 • Legitim erő

 • Vonatkoztatási erő

 • Szakértői erő

A tanár mint vezető – vezetési stílusuk és osztályszerkezet összefüggései

4. Tanár-diák kommunikáció

A szocializáció folyamatai

 • Közvetlen tanítás

 • Jutalmazás és büntetés

 • Megfigyeléses tanulás

A modell-kiválasztás okai

 • A büntetéstől való félelem

 • Másodlagos megerősítés

 • Félelem a szeretet elvesztésétől

 • Vikariáló megerősítés

 • Státusirigység

 • Szociális dominancia

 • hasonlóság

5. Konfliktusok a kommunikációban

A konfliktusok szintjei

 • Intrapszichés konfliktusok

 • Interperszonális konfliktusok

 • Társadalmi konfliktusok

Az iskolai konfliktusok okai, forrásai

 • Érdek-, szükséglet- és célkonfliktusok

 • Strukturális konfliktusok

 • Értékkonfliktusok

 • Viszonykonfliktusok

Az iskolai stressz hatása mindezek kialakulására és megoldására

6. Az iskola szervezeti kultúrája

Fengler: a tanárokkal szembeni elvárások és tanárszerepek

 • A tanulók elvárásai: tanítás, gondoskodás, vezetés, irányítás, barátság » szakember, tanácsadó, apa, példakép, barát

 • A szülők elvárásai: tanítás, nevelés, tanácsadás, lelkisegítség » szakember, szövetséges, segítő, tehermentesítő

 • A kollégák elvárásai: részvétel, támogatás, szolidaritás » barát, segítőtárs, küzdőtárs

 • A felettes elvárásai: minden feladat megoldása, a vezető munkájának tehermentesítése, lojalitás, az iskola legitimálása » a szervező, detektív, gondnok, örök munkaerő, imázsgondozó, tudósító

 • A nyilvánosság elvárásai: oktatás, kiválasztás, tanácsadás, alkalmazkodás, értékmegőrzés » bíró, szaktanácsadó, nevelő, terapeuta

7. A pedagógus lelki egészsége

A kiégéshez vezető szervezeti okok

 • A problematikus diákok nagy aránya

 • Hierarchikus, bürokratikus iskolarendszer

 • Definiálatlan feladatok és kompetenciák

 • Rossz csoportklíma

 • Szerepzavarral küzdő szülők

 • Merev iskolavezetés

 • Korlátozott előrejutási lehetőségek

A kiégés megelőzése

 • Szervezetdiagnosztika és szervezetépítés

 • A minőségbiztosítás gyakorlati átültetése

 • Esetmegbeszélő csoportok

 • Külső szupervízió

 • Iskolapszichológus

8. Pszichoterápiás fogalmak azonosítása az oktatási-nevelési folyamatban

 • Elhárító mechanizmusok

 • áttétel-átvitel

 • Viszontátvitel

 • Projektív identifikáció

A személyiség, mint munkaeszköz

9. Intézmények közötti kommunikáció

 • Információ-áramlás és információ-torzulás

 • A jelző rendszer hatékonysága

 • Tanácsadó kontra pedagógusok

 • Orvosi szemlélet kontra pedagógiai megközelítés

 • Ki az esetgazda?

 • Az esetátadás buktatója

10. Mit adhat a pszichológia a pedagógiának?

 • A pszichológiai készségek javítása pedagógusoknál » növekvő hatékonyság

 • Szupervíziós csoport, rendszeres értekezletek, nyílt napok » jobb közérzet

 • Szervezetfejlesztés » jobb munkahelyi klíma 

vissza

Hozzászólások