LELKITÁMASZ

Tábit Sarolta klinikai szakpszichológus online magazinja

Esettanulmányaim

Enni vagy nem lenni?

Barangolások a bulimia …

Fényes Heroin

Esettanulmányomban egy multiszimptómás tünetekkel …

Kamasz-panasz

Problémás serdülő diagnosztikája és terápiája a …

A beteg gyerek, mint krízis a családban

2015.04.23.

„ELTÉRŐ FEJLŐDÉS”
A PMPSZ Gyáli Tagintézményének VI. szakmai konferenciája

Egészség – Betegség – Krízis

 • Az egészség nem a betegség hiánya

 • Az átlagostól eltérő sok emberben erős szorongásokat indít el

 • Caplan krízis-fogalma: hirtelen, váratlan, nem bejósolható esemény; amelynek hosszú távú kihatása lehet életünkre (diagnózis-közlés)

 • Böszörményi – Nagy Iván: A család, mint rendszer homeosztatikus működésre törekszik

Szorongások, félelmek, hiedelmek a szülők fejében

 • Javítható – fejleszthető?

 • Lesz-e valaha olyan, mint a szomszéd kisfiú?

 • Mit rontottunk el?

 • Korán/későn jöttünk?

 • Miért nem szólt senki, hogy baj van?

A diagnózisra adott reakciók

Ki és mikor mondja ki a diagnózist?

Kübler – Ross-féle szakaszok:

 1. Tagadás

 2. Elszigeteltség

 3. Harag

 4. Alku

 5. Depresszió

 6. Elfogadás

Szakszolgálathoz érkező esetek

 • Korai fejlesztési igény

 • Érzelmi sérülés

 • Mozgáskoordinációs elmaradás

 • Beszédértési/észlelési zavar

 • Komplex tanulási probléma

 • Poszttraumás állapot

 • Elhanyagolás

Nehézségek a közös munkában

 • „Eddig nem fordították le a szakvéleményt”

 • Mi küldjük tovább, „nem a mi kompetenciánk”

 • Hosszú, közös munkára kell elköteleződni

 • Áttolt kontrollt jelensége (kontrolláljuk azt, amit lehet)

 • Hol vannak a határaink?

Egy kis pszichológia

 • Kötődéselméletek

 • Anyai fantáziák vs. valóság

 • Rendszerszemlélet (a nehéz gyermek hatása a dinamikára)

 • Mi lesz a párral?

 • A szülő is csak ember

 • Apák és testvérek magányossága

 • A tágabb család „csalódottsága”

A szakember kompetenciái

 • Tudás

 • Empátia

 • Élettapasztalat

 • Elfogadó és megértő attitűd

 • Megtartó szerep

 • Aktivitás, gyakorlatiasság

 • Életigenlés

Tipikus „segítői” hibák

 • Maga ezért a felelős

 • Én majd meggyógyítom

 • Nem tudom, mit kéne tenni, tessék továbbmenni

 • A férje meg hol van?

 • Miért csak most tetszettek jönni?

 • Foglalkozzon az egészséges gyerekével

Szülők és szakemberek

 • Játszmák a szülők és a szakemberek között

 • Közösen kitűzött célok

 • Szerepcsere gondolatban

 • Reális jövőkép

 • Hasonló értékrend és filozófia

 • Támogató szülőcsoportok

 • Pszichoedukáció, viselkedés-terápiás tréning

A megsegítés alapelvei szakszolgálatnál

 • Komplex, integratív látásmód

 • Szakma és terápiás módszer

 • Pszichológiai, edukatív

 • Nyitottság, befogadókészség, team-munka

Burn-out prevenció

Egyénileg

 1. Folyamatos önmonitorozás

 2. Esetmegbeszélő csoport, szupervízió

 3. 3R: rekreáció – relaxáció – relationship

Reális célok, eredmények kitűzése: autonómia, kontroll-érzés tudatosítása

Munkahelyi szinten

Főképp a vezető személyisége csökkentheti

 • Fontosság érzése

 • Dicséretek

 • Szakmai terhelés szabályozása

 • Jobrotáció

 • Time-managementvissza

Hozzászólások