• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Információ kontra kommunikáció - Indulatátvitel a folyamatban

2013.09.12.

Pedagógiai hét 18. kerület PIHGY
Iskolasegítő munkacsoport

Meggyőző kommunikáció, hatékony ismeretátadás a pedagógus-diák folyamatban az intézményen belül, a társintézmények és a szakmák között

mottó: Nem lehet nem kommunikálni!

Az előadás vázlata

 1. Az iskola mint a szociálpszichológia terepe

 2. Az iskolai kommunikáció vizsgálata

 3. A pedagógus hivatás-személyisége

 4. Tanár-diák kommunikáció

 5. Konfliktusok a kommunikációban

 6. Az iskola szervezeti kultúrája

 7. Pedagógus lelki egészsége

 8. Pszichoterápiás fogalmak azonosítása az oktatási-nevelési folyamatban

 9. Intézmények közötti kommunikáció

 10. Mit adhat a pszichológia a pedagógiának?

1. Az iskola mint a szociálpszichológia terepe

 • Miller: kommunikációs paradigma

 • Von Bertalanffy: rendszerszemlélet

 • Az üzenet tartalma, kontextus

 • Küldő és befogadó

 • Mitől lesz eredményes a kommunikáció?

2. Az iskolai kommunikáció vizsgálata

 • Mérei-féle szociometria

 • Kurt Lewin: mezőelmélet

 • Bandura: szociális tanulás

 • Kelman: szociális befolyásolás

 • Goffman: szerep és személyiség

3. A pedagógus hivatás-személyisége

A kiváló tanár személyiségprofilja (Amerikai Oktatási Tanács vizsgálata 1992)

 • pályaválasztásának előzményei

 • pályamotivációja

 • kollegiális kapcsolatai

 • önjellemzése

 • iskolán kívüli élete

Alapvonások

 • Felelősség-teljesség

 • Emberszeretet

 • Jó kommunikáció

 • Empátia

 • Szaktudás

 • Önismeret

A tanári befolyásolás forrásai

 • Jutalmazó erő

 • Kényszerítő erő

 • Legitim erő

 • Vonatkoztatási erő

 • Szakértői erő

A tanár mint vezető – vezetési stílusuk és osztályszerkezet összefüggései

4. Tanár-diák kommunikáció

A szocializáció folyamatai

 • Közvetlen tanítás

 • Jutalmazás és büntetés

 • Megfigyeléses tanulás

A modell-kiválasztás okai

 • A büntetéstől való félelem

 • Másodlagos megerősítés

 • Félelem a szeretet elvesztésétől

 • Vikariáló megerősítés

 • Státusirigység

 • Szociális dominancia

 • hasonlóság

5. Konfliktusok a kommunikációban

A konfliktusok szintjei

 • Intrapszichés konfliktusok

 • Interperszonális konfliktusok

 • Társadalmi konfliktusok

Az iskolai konfliktusok okai, forrásai

 • Érdek-, szükséglet- és célkonfliktusok

 • Strukturális konfliktusok

 • Értékkonfliktusok

 • Viszonykonfliktusok

Az iskolai stressz hatása mindezek kialakulására és megoldására

6. Az iskola szervezeti kultúrája

Fengler: a tanárokkal szembeni elvárások és tanárszerepek

 • A tanulók elvárásai: tanítás, gondoskodás, vezetés, irányítás, barátság » szakember, tanácsadó, apa, példakép, barát

 • A szülők elvárásai: tanítás, nevelés, tanácsadás, lelkisegítség » szakember, szövetséges, segítő, tehermentesítő

 • A kollégák elvárásai: részvétel, támogatás, szolidaritás » barát, segítőtárs, küzdőtárs

 • A felettes elvárásai: minden feladat megoldása, a vezető munkájának tehermentesítése, lojalitás, az iskola legitimálása » a szervező, detektív, gondnok, örök munkaerő, imázsgondozó, tudósító

 • A nyilvánosság elvárásai: oktatás, kiválasztás, tanácsadás, alkalmazkodás, értékmegőrzés » bíró, szaktanácsadó, nevelő, terapeuta

7. A pedagógus lelki egészsége

A kiégéshez vezető szervezeti okok

 • A problematikus diákok nagy aránya

 • Hierarchikus, bürokratikus iskolarendszer

 • Definiálatlan feladatok és kompetenciák

 • Rossz csoportklíma

 • Szerepzavarral küzdő szülők

 • Merev iskolavezetés

 • Korlátozott előrejutási lehetőségek

A kiégés megelőzése

 • Szervezetdiagnosztika és szervezetépítés

 • A minőségbiztosítás gyakorlati átültetése

 • Esetmegbeszélő csoportok

 • Külső szupervízió

 • Iskolapszichológus

8. Pszichoterápiás fogalmak azonosítása az oktatási-nevelési folyamatban

 • Elhárító mechanizmusok

 • áttétel-átvitel

 • Viszontátvitel

 • Projektív identifikáció

A személyiség, mint munkaeszköz

9. Intézmények közötti kommunikáció

 • Információ-áramlás és információ-torzulás

 • A jelző rendszer hatékonysága

 • Tanácsadó kontra pedagógusok

 • Orvosi szemlélet kontra pedagógiai megközelítés

 • Ki az esetgazda?

 • Az esetátadás buktatója

10. Mit adhat a pszichológia a pedagógiának?

 • A pszichológiai készségek javítása pedagógusoknál » növekvő hatékonyság

 • Szupervíziós csoport, rendszeres értekezletek, nyílt napok » jobb közérzet

 • Szervezetfejlesztés » jobb munkahelyi klíma 

vissza

Hozzászólások

Esettanulmányaim

Enni vagy nem lenni?

Barangolások a bulimia …

Fényes Heroin

Esettanulmányomban egy multiszimptómás tünetekkel …

Kamasz-panasz

Problémás serdülő diagnosztikája és terápiája a …

Kapcsolat

Konzultációs helyszínek

2360 Gyál, Széchenyi u. 30.

1136 Budapest, Pannónia u. 25.

Terápiás helyszín

1136 Budapest, Pannónia u. 25.

Telefon

(30) 446 3559

E-mail

tabitsarolta@gmail.com

Rólam mondták

Sámuel, 36 éves hitoktató

"Az én terápiámban az volt a legjobb, hogy nem akarta megváltoztetni az értékrendem, az ízlésem, a hitem (bevallom, eleinte féltem ettől) és úgy fogadott el, mint a lelkipásztor az ő megtévedt bárányát - csak hallgatott, terelgetett és gondolkodásra késztetett; az életem mozaikcserepeinek összeillesztésére." 

Juci, 31 éves kozmetikus

"Szkeptikus voltam minden pszichológussal és terápiás módszerrel. Párom ultimátumot adott, vagy felhagyok a "szenvedéssel" és felnövök, vagy új társat keres. Pár hét után már alig vártam, hogy mehessek, mert Sarolta lett a legfőbb bizalmasom. Egy év alatt sok mindent feltártunk, és ami a legfontosabb: az esküvőmre készülök. Köszönöm! Nekem megérte!!" 

Gábor, 55 éves vállalkozó

"Egy végzetesnek hitt betegség teljesen padlóra küldött. Az orvosok mellett az ő Simonton-terápiája és végigvezetése a gyógyulásom állomásain segített a legtöbbet. Még ma sem hiszem el, hogy itt vagyok..." 

Katalin, 44 éves óvónő

"Sarolta nagyon sokat segített abban, hogy fel tudjam dolgozni a családtagjaim elvesztése miatt érzett fájdalmamat és megengedjem magamnak újra a reményt, a vidámságot; az állandó önmarcangolás helyett a jövőbe vetett bizalmat..." 

György, 57 éves állatorvos

"A terápiában kicsit újra gyermek lehettem és a szeretetteli, oldott légkörben azt a figyelmet tapasztalhattam meg, mint drága szüleim társaságában.  Jól esett az időutazás, sok könny, nevetés és a végén egy kis "újjászületés". Kár, hogy nem korábban kezdtem el. Sok szorongós-mélabús évet megspórolhattam volna."