• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Az egyéni krízis és a szervezeti válság kapcsolata

2014.04.09.

előadás a PMPSZ I. Szakmai Napján

„Nem vezetnek rövid utak oda,

ahova érdemes menni.”

Viszonyunk a változáshoz

 • Előadásom aktualitása…

 • A vezető személyes érintettsége és kételyei („legtöbbet pácienseinktől tanulunk”)

 • Hol tartok személyes pályámon és életutamon?

 • Mi tart meg? Mi motivál? Mi éget el?

 • A nevelési tanácsadók (szakszolgálatok) örökségéről

Krízis – Válság – Változás eltérő megközelítései

 • Caplan krízis definíciója: „tragédia” vagy fejlődési lehetőség?

 • Erikson: életszakaszok – feladatok /és meg nem oldott területek/

 • Rendszerszemlélet, családterápia

          » Normatív krízisek

          » Paranormatív krízisek

Kérdések és válaszok…?

 • Működőképes ez így?

 • Kinek mi a feladata?

 • Ki ért meg minket? Ki segít?

 • Lesz ez még így se?

 • Mik a feladatok? Vannak-e eszközök?

 • Hol vannak a határaink?

 • Ki viszi át a segítőt a túlsó partra?

Tünetek és jelek a széthullás felé vezető úton

 • Bizonytalanság

 • Ellentétes információk

 • Eltűnő jövőkép

          » egzisztenciális szorongás

 • Szorongás agresszió / regresszió
 • Személyközi konfliktusok

 • Projekciók és egyéb elhárítások

          » új megmérettetés

          » újrarendeződés

A legnagyobb szorongás a megszokott rend és ritmus felbomlása

Elvárások szorításában

 • Széteső keretek » anómia, egzisztenciális félelmek

 • Nyomás alatt: időnyomás, teljesítmény-nyomás, ideológiai nyomás, szülők és partnerintézmények pressziója

 • Ki hogyan reagál? Mitől függ?

          – Személyiségfüggő

          – Életkor-függő
          – Egzisztenciális helyzet

             » megküzdési potenciál

             » változásokhoz való viszonyulás

Mély pszichológiai okok a válságban

 • Sokan vagyunk, mégsem elegen

 • Mindenki egyforma vs. mindenki más

 • Észak és Dél

 • Pszichológia kontra pedagógia

 • Terápia vagy gyorsszervíz » hogy lehet ebből közös arculat?

 • Jövőkép, víziók kontra hideg realitás

Az átrendeződés szakaszai a szervezet életében

 • Szembesülés (sokk-állapot)

 • Válságtünetek tudatosulása

 • Brainstorming

 • Alternatívák körbejárása

 • Tanult tehetetlenség

                      Összeomlás

 • Felépülés

Vezetői szerepek és eszköztár

„Jó zsaru” Jó főnök

 • Információ-gyűjtés

 • Kapcsolatok mobilizálása

 • Kivárás (de nem passzivitás)

 • Új viselkedésminták elsajátítása és megtanítása a kollégáknak (asszertivitás, vállalkozói szellem)

„Rossz zsaru” Rossz főnök

 • Elébe megy a krízisnek (de ott is ragad)

 • Kétségbeesés

 • (Ön)vádlás

 • Agresszió

 • Regresszió

 • Felelősség-áttolás

Mi segíthet a helyzetmegoldásban?

 • „Long Life Learning”-szemlélet

 • Válságszakértő bevonása (központi és helyi szinten)

 • Team – Building /nem hagyományosan/

 • Világosan kijelölt, mindenki számára elfogadható, fölérendelt célok

Az egyén krízise a csapatban

5 tipikus működési rendellenesség

 

Ha krónikussá válik

Megjelennek egyéni és szervezeti szinten a burn out tünetei

 • Betegség

 • Munkahely-váltás

 • Elbizonytalanodás

 • Értékválság (…)

 • Tanult tehetetlenség

Az egyén szerepe és felelőssége a változáskezelésben

Kobasa: a reziliens ember: aki gyorsan felépül a veszteségélményből, válságból

» Szívós (hardy) personality

 1. Elköteleződés

 2. Kontrollérzés

 3. Szembenézés képessége

A vereség az, amikor a személy önként lemond a megküzdés folytatásáról.

A vezető egy új, be nem jósolható terepen

Vezetői kompetenciák

 • Pozitív vízió

 • Egészben látás képessége

 • Önirónia, humor

 • Átkeretezés

 • Asszertív megküzdés

A vezető, aki használni tudja a krízist

 • Személyes példaadás

 • Helyzet feletti kontroll, magabiztosság, döntés felvállalás » kollektív felelősség-vállalás

 • Külső segítségek bevonása: tréner, coach, esettanulmány készítése

 • Csíkszentmihályi: értelmes munka és flow-élmény

 • Véleményem szerint megbecsültség + sikerélmény

„Burn out”-prevenció

Egyéni megelőzés

 • Az élet értelmének  megtalálása

 • Önkiteljesítés

 • Flow-élmények

 • Átkeretezés

 • Pozitív vizualizáció

 • Spirituális aspektusok

Szervezeti szintű megelőzés

 • Világos és egyértelműen kommunikált követelmények, elvárások

 • Folyamatos kontroll-és korrigálási lehetőség

 • „Közös nyelvhasználat”

 • Ápolt partnerkapcsolatok

 • Lehetőség a javításra és a változásra

 • Magas szintű szervezeti kultúra

 • Vezetők megbecsülése

vissza

Hozzászólások

Esettanulmányaim

Enni vagy nem lenni?

Barangolások a bulimia …

Fényes Heroin

Esettanulmányomban egy multiszimptómás tünetekkel …

Kamasz-panasz

Problémás serdülő diagnosztikája és terápiája a …

Kapcsolat

Konzultációs helyszínek

2360 Gyál, Széchenyi u. 30.

1136 Budapest, Pannónia u. 25.

Terápiás helyszín

1136 Budapest, Pannónia u. 25.

Telefon

(30) 446 3559

E-mail

tabitsarolta@gmail.com

Rólam mondták

György, 57 éves állatorvos

"A terápiában kicsit újra gyermek lehettem és a szeretetteli, oldott légkörben azt a figyelmet tapasztalhattam meg, mint drága szüleim társaságában.  Jól esett az időutazás, sok könny, nevetés és a végén egy kis "újjászületés". Kár, hogy nem korábban kezdtem el. Sok szorongós-mélabús évet megspórolhattam volna." 

Juci, 31 éves kozmetikus

"Szkeptikus voltam minden pszichológussal és terápiás módszerrel. Párom ultimátumot adott, vagy felhagyok a "szenvedéssel" és felnövök, vagy új társat keres. Pár hét után már alig vártam, hogy mehessek, mert Sarolta lett a legfőbb bizalmasom. Egy év alatt sok mindent feltártunk, és ami a legfontosabb: az esküvőmre készülök. Köszönöm! Nekem megérte!!" 

Keiati, 16 éves diák

"Saci nénihez szerettem terápiába járni, mert amit a szüleimnek és a barátaimnak sem mertem elmondani, azt nek igen; és mindig érdeklődő, nyitott és türelmes volt velem."

Sámuel, 36 éves hitoktató

"Az én terápiámban az volt a legjobb, hogy nem akarta megváltoztetni az értékrendem, az ízlésem, a hitem (bevallom, eleinte féltem ettől) és úgy fogadott el, mint a lelkipásztor az ő megtévedt bárányát - csak hallgatott, terelgetett és gondolkodásra késztetett; az életem mozaikcserepeinek összeillesztésére." 

Katalin, 44 éves óvónő

"Sarolta nagyon sokat segített abban, hogy fel tudjam dolgozni a családtagjaim elvesztése miatt érzett fájdalmamat és megengedjem magamnak újra a reményt, a vidámságot; az állandó önmarcangolás helyett a jövőbe vetett bizalmat..."