LELKITÁMASZ

Tábit Sarolta klinikai szakpszichológus online magazinja

Esettanulmányaim

Enni vagy nem lenni?

Barangolások a bulimia …

Fényes Heroin

Esettanulmányomban egy multiszimptómás tünetekkel …

Kamasz-panasz

Problémás serdülő diagnosztikája és terápiája a …

Az egyéni krízis és a szervezeti válság kapcsolata

2014.04.09.

előadás a PMPSZ I. Szakmai Napján

„Nem vezetnek rövid utak oda,

ahova érdemes menni.”

Viszonyunk a változáshoz

  • Előadásom aktualitása…

  • A vezető személyes érintettsége és kételyei („legtöbbet pácienseinktől tanulunk”)

  • Hol tartok személyes pályámon és életutamon?

  • Mi tart meg? Mi motivál? Mi éget el?

  • A nevelési tanácsadók (szakszolgálatok) örökségéről

Krízis – Válság – Változás eltérő megközelítései

  • Caplan krízis definíciója: „tragédia” vagy fejlődési lehetőség?

  • Erikson: életszakaszok – feladatok /és meg nem oldott területek/

  • Rendszerszemlélet, családterápia

          » Normatív krízisek

          » Paranormatív krízisek

Kérdések és válaszok…?

  • Működőképes ez így?

  • Kinek mi a feladata?

  • Ki ért meg minket? Ki segít?

  • Lesz ez még így se?

  • Mik a feladatok? Vannak-e eszközök?

  • Hol vannak a határaink?

  • Ki viszi át a segítőt a túlsó partra?

Tünetek és jelek a széthullás felé vezető úton

  • Bizonytalanság

  • Ellentétes információk

  • Eltűnő jövőkép

          » egzisztenciális szorongás

  • Szorongás agresszió / regresszió
  • Személyközi konfliktusok

  • Projekciók és egyéb elhárítások

          » új megmérettetés

          » újrarendeződés

A legnagyobb szorongás a megszokott rend és ritmus felbomlása

Elvárások szorításában

  • Széteső keretek » anómia, egzisztenciális félelmek

  • Nyomás alatt: időnyomás, teljesítmény-nyomás, ideológiai nyomás, szülők és partnerintézmények pressziója

  • Ki hogyan reagál? Mitől függ?

          – Személyiségfüggő

          – Életkor-függő
          – Egzisztenciális helyzet

             » megküzdési potenciál

             » változásokhoz való viszonyulás

Mély pszichológiai okok a válságban

  • Sokan vagyunk, mégsem elegen

  • Mindenki egyforma vs. mindenki más

  • Észak és Dél

  • Pszichológia kontra pedagógia

  • Terápia vagy gyorsszervíz » hogy lehet ebből közös arculat?

  • Jövőkép, víziók kontra hideg realitás

Az átrendeződés szakaszai a szervezet életében

  • Szembesülés (sokk-állapot)

  • Válságtünetek tudatosulása

  • Brainstorming

  • Alternatívák körbejárása

  • Tanult tehetetlenség

                      Összeomlás

  • Felépülés

Vezetői szerepek és eszköztár

„Jó zsaru” Jó főnök

  • Információ-gyűjtés

  • Kapcsolatok mobilizálása

  • Kivárás (de nem passzivitás)

  • Új viselkedésminták elsajátítása és megtanítása a kollégáknak (asszertivitás, vállalkozói szellem)

„Rossz zsaru” Rossz főnök

  • Elébe megy a krízisnek (de ott is ragad)

  • Kétségbeesés

  • (Ön)vádlás

  • Agresszió

  • Regresszió

  • Felelősség-áttolás

Mi segíthet a helyzetmegoldásban?

  • „Long Life Learning”-szemlélet

  • Válságszakértő bevonása (központi és helyi szinten)

  • Team – Building /nem hagyományosan/

  • Világosan kijelölt, mindenki számára elfogadható, fölérendelt célok

Az egyén krízise a csapatban

5 tipikus működési rendellenesség

 

Ha krónikussá válik

Megjelennek egyéni és szervezeti szinten a burn out tünetei

  • Betegség

  • Munkahely-váltás

  • Elbizonytalanodás

  • Értékválság (…)

  • Tanult tehetetlenség

Az egyén szerepe és felelőssége a változáskezelésben

Kobasa: a reziliens ember: aki gyorsan felépül a veszteségélményből, válságból

» Szívós (hardy) personality

  1. Elköteleződés

  2. Kontrollérzés

  3. Szembenézés képessége

A vereség az, amikor a személy önként lemond a megküzdés folytatásáról.

A vezető egy új, be nem jósolható terepen

Vezetői kompetenciák

  • Pozitív vízió

  • Egészben látás képessége

  • Önirónia, humor

  • Átkeretezés

  • Asszertív megküzdés

A vezető, aki használni tudja a krízist

  • Személyes példaadás

  • Helyzet feletti kontroll, magabiztosság, döntés felvállalás » kollektív felelősség-vállalás

  • Külső segítségek bevonása: tréner, coach, esettanulmány készítése

  • Csíkszentmihályi: értelmes munka és flow-élmény

  • Véleményem szerint megbecsültség + sikerélmény

„Burn out”-prevenció

Egyéni megelőzés

  • Az élet értelmének  megtalálása

  • Önkiteljesítés

  • Flow-élmények

  • Átkeretezés

  • Pozitív vizualizáció

  • Spirituális aspektusok

Szervezeti szintű megelőzés

  • Világos és egyértelműen kommunikált követelmények, elvárások

  • Folyamatos kontroll-és korrigálási lehetőség

  • „Közös nyelvhasználat”

  • Ápolt partnerkapcsolatok

  • Lehetőség a javításra és a változásra

  • Magas szintű szervezeti kultúra

  • Vezetők megbecsülése

vissza

Hozzászólások